Sivilforsvaret, som er en del av DSB, tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.
Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.
– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret.

Les hele saken her: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2020/sivilforsvaret-tester-tyfonene-10.-juni/