I tillegg til Kåfjord kommune, vil NVE og Troms Kraft delta.

Håper så mange som mulig har anledning til å delta.
Det serveres kaffe og vafler.