Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2019      
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2018= 93634,00 Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.
  Nedre inntektsgrense  Øvre inntektsgrense Maksimal egenandel pr. mnd
G-grense      
1-2 G kr 0 kr 187 268 kr 205
2-3 G kr 187 269 kr 280 902 kr 1 200
3-4 G kr 280 903 kr 374 536 kr 2 000
4-5 G kr 374 537 kr 468 170 kr 3 200
Over 5 G kr 468 171 ---- kr 4 000
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.
Trygghetsalarm, leie pr. måned.   kr 326  
       
Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. juli 2018    
Korttidsopphold pr. døgn    kr 160  
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn    kr 80  
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret    kr 113  
½ porsjon   kr 66  
Tillegg for utkjøring (gratis ved henting på kjøkken)   kr 50  
       
Utkjøring av tekniske hjelpemidler, pr. utkjøring   kr 210  
       
Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel   kr 110