Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/506-129
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Språkrådet v/ Line Lysaker Heinesen
19/504-5
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Kåfjord kommune, helsestasjonen
19/503-4
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Helsesøster i Kåfjord
19/502-196
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
19/501-116
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Statens vegvesen Region nord
19/499-1
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Ulla Brustad
19/498-2
Dato: 21.01.2019 - Mottaker: MANNDALEN MASKIN AS
19/497-1
Dato: 21.01.2019 - Mottaker: Per-Einar Rasch Georgsen
19/494-1
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Manndalen Maskin As
19/493-3
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Kåfjord helsestasjon
19/492-2
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Kåfjord helsestasjon
19/491-1
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Kåfjord helsestasjon
19/482-10
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Annveig Ballovarre
19/481-13
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Solveig Johansen
19/480-14
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Haldis Lorentzen
19/479-98
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Kåfjord kommune v/ PRO tjenesten
19/478-42
Dato: 21.01.2019 - Mottaker: *****
19/477-12
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Lars Harald Yttergård
19/476-2
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Ørjan Isaksen
19/475-13
Dato: 21.01.2019 - Avsender: *****
19/473-24
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Per Kristian Monsen
19/472-11
Dato: 21.01.2019 - Mottaker: Deepak Sapkota m.fl.
19/471-10
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Margit Gundersen
19/470-27
Dato: 21.01.2019 - Mottaker: *****
19/469-12
Dato: 21.01.2019 - Avsender: *****
19/468-17
Dato: 21.01.2019 - Avsender: *****
19/467-27
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Siri E. Båhl
19/466-27
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Odd Gaare
19/465-26
Dato: 21.01.2019 - Avsender: UiT Norges arktiske universitet
19/464-28
Dato: 21.01.2019 - Mottaker: Adresseliste
19/463-30
Dato: 21.01.2019 - Mottaker: YMBER AS
19/461-4
Dato: 21.01.2019 - Avsender: *****
19/460-7
Dato: 21.01.2019 - Avsender: Katrine Isaksen Lyngstad
19/416-2
Dato: 21.01.2019 - Mottaker: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk