Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/1568-10
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Husbanken
19/1567-7
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Maj-Kristin Johansen Kuivalainen
19/1564-66
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: *****
19/1560-10
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Manndalen skole
19/1559-39
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: *****
19/1556-2
Dato: 27.02.2019 - Avsender: NAV Hjelpemiddelsentral Troms
19/1555-26
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Mariell Victoria Myrseth
19/1554-25
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Jan Erik Vik
19/1553-2
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Uit v/ Caroline W.R. Hagelien
19/1550-125
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Wepe Regnskap as v/Stine Mari Leirud
19/1549-14
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Storfjord kommune
19/1548-198
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: *****
19/1547-17
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: *****
19/1546-12
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: KÅFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
19/1545-7
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Maj-Kristin Johansen
19/1544-74
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Statens kartverk Tinglysing
19/1543-66
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
19/1542-32
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/1540-11
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Helsedirektoratet v/ Silje Mortensen
19/1539-108
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Nord-Troms Regionråd v/ Berit Fjellberg
19/1538-65
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Eva Forsgren
19/1537-5
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Steffen Blomstereng
19/1536-18
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: *****
19/1535-97
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Coop Nord avd Manndalen
19/1534-96
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Coop Nord avd Birtavarre
19/1533-95
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Coop Nord avd Manndalen
19/1532-94
Dato: 27.02.2019 - Avsender: Coop Nord avd Birtavarre
19/1531-7
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Venche K Fagerli
19/1530-17
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: TELIA NORGE AS
19/1529-16
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: TELENOR NORGE AS
19/1528-3
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Stine Oldervoll Hansen
19/1527-15
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: TROMS KRAFT NETT AS
19/1525-14
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: YMBER AS
19/1524-14
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Deepak Sapkota
19/1523-13
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Sagar Mani Neupane
19/1522-12
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Liv Torill Nordahl
19/1521-13
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: STATNETT SF
19/1520-12
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Dag Funderud
19/1519-12
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: STATNETT SF
19/1518-11
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: STATNETT SF
19/1517-93
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Davas AS
19/1515-91
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Senter for nordlige folk v/ Terje Ansgar Eriksen
19/1514-90
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Riddu - Magne Wilhelmsen
19/1513-89
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Siam Catering AS
19/1512-88
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Marthinsen Produkter AS
19/1508-87
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Lyngenlodge - Elisabeth Braathen - Lyngen Lodge
19/1502-86
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Joker Manndalen
19/1497-85
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Coop Marked Olderdalen
19/1494-84
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Joker Birtavarre
19/1451-83
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Djupvik Nordmannvik S.lag
18/9148-73
Dato: 27.02.2019 - Mottaker: Ymber
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk