Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/7672-18
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
19/7663-8
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Selnes, Linda Kristin
19/7662-124
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Odd Kr. Solberg
19/7660-50
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/7659-4
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Odd Gunnar Nilsen
19/7658-215
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Klima- og miljødepartementet
19/7657-18
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Cowi AS - Hilde Vandaskog
19/7656-5
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Arnt Ivar Steinsvik
19/7655-86
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Erik Andersen
19/7654-64
Dato: 16.10.2019 - Avsender: *****
19/7653-6
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Arktisk Kje SA
19/7652-14
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Finn Løkvoll m.fl.
19/7650-3
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Vegvesenet v/Hans Erling Rekkbø
19/7649-33
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Rita Solberg
19/7647-21
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Kommunal Rapport
19/7646-14
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/7645-9
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Gunnar Søreng
19/7644-20
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Geir Morten Bartholdsen
19/7643-1
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Post Nordreisa m.fl.
19/7641-11
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: *****
19/7640-3
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: *****
19/7638-8
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Gunnar Søreng
19/7637-92
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
19/7636-7
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Samediggi/Sametinget
19/7632-1
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Amanda Holmertz m/ flere
19/7631-2
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms
19/7629-33
Dato: 16.10.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/6639-2
Dato: 16.10.2019 - Mottaker: Manndalen Maskin AS m.fl.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk