Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/7851-30
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: KS ved Eva Stenvold
19/7849-28
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Nils Olaf Larsen m.fl.
19/7848-27
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Lisa Katrine Mo m.fl.
19/7840-2
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: RIKSREVISJONEN
19/7839-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Riksrevisjonen v/ Caroline Hagberg
19/7838-40
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: TROMS POLITIDISTRIKT m.fl.
19/7837-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Kåfjord Kulturskole v/ Knut Skomedal
19/7836-45
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS v/ Victoria Eline Stenvold
19/7835-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Avfallsservice AS v/ Øyvind Mikalsen
19/7834-132
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
19/7833-63
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Troms politidistrikt, Nord-Troms lensmannsdistrikt v/ Ragnhild With
19/7832-182
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Helsedirektoratet
19/7831-39
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Rita Koht Hansen, Coop Prix Birtavarre
19/7829-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Kåfjord Kommune v/ Einar Pedersen
19/7828-26
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Åsmund Reidar Seljeskog m.fl.
19/7827-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Tor Erik Hansen
19/7825-4
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Lena A. Mathiassen
19/7824-3
Dato: 22.10.2019 - Avsender: John Johansen
19/7823-1
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Kari Ann Gulbrandsen
19/7820-25
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
19/7815-69
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: *****
19/7814-28
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: John Petter Bakkevoll
19/7813-27
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Gro Anita Bakkevoll
19/7812-26
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Tor Øistein Pedersen
19/7811-25
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Svein Arne Kristiansen
19/7810-24
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Jens-A Butter Simonsen m.fl.
19/7809-23
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Jens-A Butter Simonsen m.fl.
19/7808-10
Dato: 22.10.2019 - Avsender: Energiinnovasjon AS, avd. nord v/ Tommy Eriksen
19/7803-26
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: TROMS FYLKESKOMMUNE
19/7699-6
Dato: 22.10.2019 - Mottaker: Lise Mari Nilsen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk