Jeg får ikke bestilt meg time til vaksine

 1. Link: https://timebestilling.remin.no/
 2. Velg Kåfjord kommune
 3. Velg «koronaVAKSINE»

Er du i gruppen som nå tilbys vaksine kan du gå rett inn å velge mellom ledige timer.

Du vil få en bekreftelse på SMS når timen er booket. 

Er du utenfor gruppen som tilbys vaksine, får ved innlogging beskjed om dette. Du kan da velge å sette deg på venteliste.

Du vil etter utfylling og egenerklæring få bekreftelse på nettsiden at du står på venteliste. Dette får du ikke SMS om.

Kommunen kan da ved ledige timer tildele deg oppsatt time til vaksinering. Dette kan ta mange uker og måneder, bestemt utifra hvilken risikogruppe du tilhører og hvor mange vaksiner vi får. Du vil først ved tildelt time få bekreftelse på SMS.

Jeg finner ingen ledige timer

Da er det ingen ledige timer tilgjengelig.

Kåfjord kommune mottar bekreftelse på antall vaksinedoser 1-2 uker i forveien. Vi kan først da legge ut nye ledige timer. Dette gjøres ca 1 gang per uke. Det man kan gjøre er å jevnlig logge seg inn for å sjekke om det noen ledige timer. 

Kommunen legger ut ca halvparten av vaksinedoser for offentlig påmelding. Den øvrige halvparten tildeler vi til de vi har inne på venteliste, der vi prioriterer de som har høyest sykelighet etter FHIs kriterier.

Jeg har sendt SMS til vaksinetelefonen, men får ikke svar

Da er du ikke innenfor aldersgruppen som nå vaksineres. Vent til det åpnes opp for din aldersgruppe, og ta da kontakt på ny.

Jeg vil bare sjekke at jeg faktisk står på time til vaksine

Har du booket deg time og du har fått bekreftelse på SMS til dette, så er du registrert. Du behøver ikke ringe for å kontrollere dette.

Når tid er det min tur?

Kåfjord kommune vil fra nå av sende SMS til aktuell befolkning med informasjon om når det åpnes for vaksinering i ny aldersgruppe og da hvilken aldersgruppe dette gjelder.

Da pågangen fra befolkningen er svært stor, vil vi fremover åpne opp for 5 års alderstrinn av gangen.

FHIs liste over risikogrupper og prioritering av disse:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75 – 84 år
 4. Alder 65 – 74 år, og samtidig alle over 18 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp:
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologisk sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom og nyresvikt

 

 1. Alder 55 – 64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  • Kronisk leversykdom
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/2m eller høyere
  • Demens
  • Hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

 

 1. Alder 45 – 54 år med underliggende sykdommer/tilstander
  • Kronisk leversykdom
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/2m eller høyere
  • Demens
  • Hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

 

 1. Alder 55 – 64 år
 2. Alder 45 – 54 år
 3. Alle andre

Jeg ønsker å stå på venteliste

Er du utenfor gruppen som tilbys vaksine får du beskjed om dette ved innlogging i Remin. Du kan da velge å sette deg på venteliste.

Det er viktig du da fyller ut riktig informasjon på nettsiden. Du vil på nettsiden få bekreftelse at du står på venteliste. Kommunen kan da ved ledige timer tildele deg oppsatt time til vaksinering. Dette kan ta mange uker og måneder, bestemt utifra hvilken risikogruppe du tilhører og hvor raskt det blir din tur.  Du vil først ved tildelt time få bekreftelse på SMS.

Jeg har økt risiko for covid-19, men har til nå ikke fått vaksinen

Kåfjord kommune har 1202 innbyggere med en eller flere risikofaktorer for alvorlig forløp for covid-19. Ukentlig mottar vi kun et fåtall vaksiner.

Vaksineringen går dessverre derfor langsomt, på lik linje i hele landet, og alle ønsker vaksinen raskest mulig.

FHI har laget en veileder for hvordan man skal prioritere, der alder er den største risikofaktoren.

Særlig høy risiko:

Utover alder gjelder sykelighet. Det er enkelte diagnoser som gir særlig høy risiko for alvorlig forløp for covid 19:

 • Beboere i sykehjem
 • 70 år og eldre
 • Helsetilstander som
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologisk sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom og nyresvikt

 

Disse er høyt prioritert, dette gjelder alle over 18 år.

Lett til moderat økt risiko:

Man ser også en lett til moderat økt risiko for befolkning med disse sykdommer:

 • Alder over 65 år
 • Alder 60 – 64 år med underliggende sykdommer:
  • Kronisk leversykdom
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/2m eller høyere
  • Demens
  • Hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

 

Disse vil prioriteres ovenfor øvrig befolkning i alderen 18-64 som ellers ikke har noen underliggende sykdommer.

Koster vaksinen noe?

Nei, vaksinen er gratis for hele befolkningen.

Jeg har ikke tilgang på bil eller annen transport til vaksinering

Kommunen er da ansvarlig å tilby deg transport til vaksinering. 

Dette avtales via vaksinetelefonen.

Jeg har en helse som gjør jeg ikke kan ta taxi/bil til vaksinering

Ved særlige forflytningsvansker vil man kunne vurdere om det er behov for ambulansetransport inn til vaksinering.
Dette avtales i så fall med fastlegen.

Jeg blir vel ikke vaksinert med Astra Zeneca?

Nasjonalt er vaksineringen med Astra Zenecavaksinen satt på pause. Denne er per nå ikke i bruk, ei heller i Kåfjord. Du vil derfor ikke bli vaksinert med denne.