Sakslister og møteprotokoller fra Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer

Vara

Ordfører

Varaordfører

Kommunedirektør

Ass. kommunedirektør

Kommunalsjef miljø, drift og utvikling

Jordbrukssjef

Kommunalsjef Oppvekst

Kommmunalsjef Helse

 

 

 

 

 

Fagforbundet

 

1. Guro M. Jakobsen

Utdanningsforbundet

 

1. Rolf Pedersen

 

Hovedvernombud

 

HVO Eva Asbjørnsen (Leder 2022-2023)

 

   
Inveni Bedriftshelsetjeneste Møterett