Sakslister og møteprotokoller fra Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer

Vara

Ordfører

Varaordfører

Kommunedirektør

Ass. kommunedirektør

Kommunalsjef miljø, drift og utvikling

Jordbrukssjef

Kommunalsjef Oppvekst

Kommunalsjef Helse

 

 

 

 

 

Fagforbundet

 

1. Guro M. Jakobsen

Utdanningsforbundet

 

1. Rolf Pedersen

 

Hovedvernombud

 

HVO Astrid Solhaug 

 

   
Inveni Bedriftshelsetjeneste Møterett