Sakslister og møteprotokoller fra Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget

Medlemmer

Vara

Ordfører (leder 2020-2021)

Varaordfører

Kommunedirektør

Ass. kommunedirektør

Kommunalsjef drift og utvikling

Jordbrukssjef

Kommunalsjef Oppvekst

Kommmunalsjef Helse

 

 

 

 

 

Fagforbundet

 

1. Guro M. Jakobsen

Utdanningsforbundet

 

1. Rolf Pedersen

 

Hovedvernombud

 

HVO Eva Asbjørnsen