Utvalget for Miljø, Drift og Utvikling består av 5 medlemmer, og avgjør saker politisk etter at de kommer fra de ulike fagetatene i administrasjonen +

1 medlem fra Ungdomsrådet.

Utvalget kan ikke avgjøre alle saker. I større saker gir utvalgene innstilling til formannskapet eller kommunestyret.

 
 
Medlemmer i Hovedutvalget for Miljø, Drift og Utvikling
Medlemmer Parti: Varamedlem: Parti:
AP / H      
1. Nils O. Larsen AP 1. Jens I. Simonsen H
2. Dagfinn Lyngstad        AP 2. Inghild Blomstereng AP
3. Mikaela Reinikainen H 3. Arnt Furubakken AP
    4. Ann Evy Løkvoll AP
    5. Roger Mathisen
       
Krf / MDG      
4. Hans Øyvind Jenssen KRF  1. Eldbjørg Nilsen KRF
    2. Gunter Scholz MDG
    3. Lars Nilsen Marakatt MDG
       
SP      
5. Even Steinlien SP 1. Hanne Gundersen SP
    2. Torstein Jenssen SP
    3. Lena Gamvoll SP
       
Ungdområd:      
1. Eric Berg Søreng UR 1. Thelma Solbakken UR
 
 
 
 
Leder: Nils O. Larsen
Nestleder: Dagfinn Lyngstad