Medlemmer Varamedlemmer
1. Elling Vatne 1. Gerd S. Nilsen
2. Anette Seppälä 2, Anders Mathisen
3. Lisa Vangen 3, Liv Solvang
4. Arthur Kjelstrup-Olsen 4, Rolf Pedersen
5. Aud Marthinsen 5. Karin Karlsen
Leder: Elling Vatne  
Nestleder: Anette Seppälä  

1.EllingVatne2.LisaVangen3.AudMarthinsen4.AnetteSeppala5.ArthurKjelstrup-Olsen1.EllingVatne2.LisaVangen3.AudMarthinsen4.AnetteSeppala5.ArthurKjelstrup-Olsen