Som en del av et prosjekt som skal utvikle koordineringsarbeidet rundt barn og unge i Kåfjord trenger vi nå å høre foresattes stemme, mer spesifikt i forbindelse med utvikling av rutiner for ansvarsgruppemøter og annerledesdager. Disse rutinene skal sikre at det finnes en felles enighet om hvordan man arbeider sammen for barnet. Relevante spørsmål er:

  • Hva hører til i et ansvarsgruppemøte og hva hører ikke til?
  • Hvordan sikrer vi at barnets stemme blir hørt?
  • Hva definerer et godt samarbeidsklima?
  • Hva kan man forvente om man har et barn som trenger tilrettelegging ved annerledesdager?
  • Hvordan kan skole og hjem arbeide godt sammen om annerledesdager?

Om du kan delta på et kort teams-møte eller fysisk fyller vi sammen ut et tankekart som skal brukes i videre arbeid (telefon også mulig). Ditt bidrag vil bli anonymisert og funnene vil bli presentert som funn fra foresatte, samlet. Møtet kan gjennomføres i gruppe (for de som er komfortabel med det) eller individuelt. Det har allerede blitt gjennomført møter med barnehagene og skolene i kommunen.

Du vil få mulighet til å godkjenne tankekartet vi utformer og kan når som helst trekke deg fra prosessen.

Er dette noe du kan bidra inn i? Møtet tar ca en time og vi setter stor pris på ditt bidrag.

 

Ta kontakt med Prosjektleder barn og unge/barnekoordinator, Mattis Bårnes

mattis.barnes@kafjord.kommune.no

77779229/41514691