Hensikten med å ha en ansvarsgruppe er å sørge for koordinerte tjenester gjennom god informasjonsflyt mellom involverte fagpersoner og instanser og et forpliktende tverrfaglig samarbeid. Det arbeides nå med å utvikle en ny retningslinje for denne type arbeid i Kåfjord kommune. Utkastet er utviklet etter innspillsmøter med rektorer og barnehagestyrere, samt noen ansatte innenfor helsesektor.

Nå ønsker vi oss innspill fra deg!

Du kan lese utkast til ny retningslinje ved å klikke på denne teksten. (klikkbar lenke)

Du kan gi innspill via dette skjemaet. 

Undersøkelsen er anonym og dine svar vil ikke kunne knyttes til din person, med mindre du selv utleverer informasjon som kan identifisere deg. Vi oppfordrer deg til å skrive konkret om retningslinjen og ikke dele annen informasjon.
 

Har du spørsmål angående undersøkelsen? Ta kontakt med prosjektleder barn og unge, Mattis Bårnes (klikkbar lenke)