Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar, enten grunnet sykdom, eller bruk av immundempende medisiner, har generelt noe dårligere respons på vaksiner sammenlignet med øvrige. De tilbys nå en fjerde dose vaksine for å øke immunresponsen, som en oppfriskningsdose.

Denne dosen tas minimum 3 måneder etter siste dose vaksine.

Hvem inngår i denne gruppen?

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplantasjon ila siste 2 år
  • Moderat og alvorlig medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt stadium 5, eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon
  • Pasienter med pågående immundempende behandling, feks medisiner mot bekterev sykdom eller leddgikt, som bruker medisiner oppført på denne listen
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ansvarlig lege er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar
  • Pasient som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Er dette noe som gjelder deg, så bestiller du vaksinetime digitalt på følgende nettside https://timebestilling.remin.no/kaafjord 
Dersom du ikke selv har Bank-ID, kan nå noen andre bestille time på vegne av deg.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune