Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Tverrfaglig samarbeid, barn og unge

Etter initiativ fra Kåfjord kommunes kommunaldirektør ble det i september 2019 opprettet et tverrfaglig forum for utvalgte kommunalt ansatte som arbeider med - og rettet mot, barn og unge. I dag består gruppa av representanter fra barnevernet, helsestasjonen, kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, ungdomskontakt, kommunepsykolog, kulturkonsulent, klubbleder og kommunelege, i tillegg til at andre relevante fagpersoner/ instanser inviteres inn ved behov og/ eller ønske. I dette forumet tas det opp, og diskuteres saker som angår barn og unge i Kåfjord kommune. Møtene finner sted cirka 1 gang per måned og ledes av kommunepsykolog, Sondre Henden. Henden er også ansvarlig for å innkalle til møter. 

Sakene som tas opp i dette forumet er på forhånd meldt inn av gruppas representanter, men det er også rom for å drøfte andre saker som måtte komme opp underveis i møte eller relevante prosjekter og/ eller utfordringer. Andre kan melde inn saker ved å ta kontakt med en av representantene i gruppa og gi beskjed om at man ønsker en sak på dagsordenen. Sakene som drøftes her angår ikke enkeltpersoner, men er overordnede saker på systemnivå.

I løpet av høsten 2019 har man blant annet drøftet følgende: 

  • Felles samtykkeskjema for bruk av kommunale instanser
  • Revidering av røykekontrakter for ungdomsskoleelever
  • Hvor vidt man skal søke om fylkesmannens skjønnsmidler og om å bli en pilot-kommune for fritidskortordningen
  • Bildedeling blant unge
  • Rusbruk blant unge

Samarbeid

Airbnb bidrar med besøkende til Kåfjord

Pr. 10. februar 2020 var det 147 senger til leie via Aribnb i Kåfjord. 57 i Djupvik-Nordmannvik, 73 i Olderdalen og 17 i Indre Kåfjord/Manndalen.

Antall senger til leie gjennom Airbnb øker i omfang i Kåfjord på samme måte som i landet for øvrig. Skattekronene vil komme Kåfjordsamfunnet til gode, og vil bli svært nyttige i arbeidet med infrastruktur for besøkende og lokalbefolkning.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk