Hei alle sammen!

I dag, 25. mai 2020, har vi fått godkjenning fra Kommuneoverlege Anita M. Pedersen å gjenåpne bibliotek og bokbuss, under noen restriksjoner. Bussen vil kun kjøre innenfor kommunes grenser inntil videre. Om vi åpner opp for Nordreisa og Lyngen vil dere få beskjed fra oss. Det vil bli kjørt en oppsamlingsrute til alle skoler og barnehager i Kåfjord, Lyngen og Nordreisa den siste skoleuken 2019-2020.

Bokbussen vil kjøre vanlige rutetider i Kåfjord kommune fra og med tirsdag 26. mai til og med tirsdag 16. juni 2020. Biblioteket i Olderdalen åpner for publikum fra i morgen kl. 10.00. Deretter vil normal åpningstid gjelde inntil videre 😊

Bibliotekets filial i Manndalen er selvbetjent i senterets åpningstid. Bibliotekar vil være på jobb en dag i uken frem til og med siste skoleuke 2019-2020.

Vi ønsker å tilby våre bibliotektjenester til dere fra bokbussen og fra biblioteket i Manndalen og Olderdalen, under disse vilkårene:

- Ingen som har forkjølelses-/ Koronasymptomer/ er syke skal besøke bokbussen eller biblioteket!

- 1 meters avstand mellom personer

- Kun 2 besøkende pr. gruppe på bokbussen.

- Inntil 5 besøkende samtidig, på biblioteket i Olderdalen og i Manndalen.

- Skjønn kan utøves ved besøk fra familier, barnehager og skoleklasser der smitteverntiltak allerede er sikret.

- Håndhygiene – besøkende må bruke hånddesinfisering fra dispenser ved inngangsdøren/ i trappen til bokbussen når dere ankommer og forlater bussen.

På biblioteket i Olderdalen skal alle som vil levere bøker, legge disse i bokskapet som er satt opp innenfor inngangsdøren. Hånddesinfiseringsdispenser er montert på veggen ved inngangsdøren.

I Manndalen finnes bokskapet ved kontorvegg rett frem fra inngangsdøren. Hånddesinfiseringsdispenser er plassert ved utlånsmaskinen.

- Dere kan under disse gitte punkter bruke bussen og bibliotekene fritt, men vi ber dere om å fokusere/ bruke de områdene/ hyllene/ kassene der dere finner bøker/ medier dere ønsker å låne og berøre færrest mulig bøker og flater mens dere er i bussen/ biblioteket. Maks besøkstid er 15 minutter pr. gruppe/ person. Ved kø venter dere utenfor bussen til en eller begge som er inne forlater bussen. Det samme gjelder om dere får beskjed fra bibliotekar/ andre ansatte, når dere besøker bibliotekene.

- Aviser og publikums-PC'er på bibliotekene er ikke tilgjengelig inntil videre.

HUSK HÅNDVASK FØR OG ETTER BESØK I BIBLIOTEKENE OG I BOKBUSSEN! 😊

Sitat fra Kommuneoverlegen vedrørende bruk av sanitetshansker: «Det er ikke behov for å bruke hansker i denne sammenhengen (når dere besøker bokbussen eller i biblioteket), slik analysen foreslår som tiltak. Dette fordi hansker har en tendens å gi falsk trygghet, og man dermed tar på flere overflater enn man tenker over, og hansken er kontaminert med samme basselusker som hendene. Det er heller oppfordret å ha fokus på god og riktig håndhygiene»