Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
28. juni:

Nedre Holmenbrua stengt pga flom!

Meld deg/ditt barn på kulturskolen her / Allmut iežat/du iežat máná kulturskovlii dáppe

Tilbud musikk og drama
Tilbud i Manndalen og Olderdalen (Birtavarre) /Fálaldat Olmmáivákkis, Dálusvákkis ja Biertaváris
Kunstverksted/Dáiddabádji
Tilbud i visuelle kunstfag/Fálaldat visuála dáiddafagain
Sceneteknikk/Lávdetteknihkka
Tilbud innen sceneteknikk/Fálaldat lávdetteknihkas
Tillatelse/Lobi addin
Det er greit at kulturskolen legger ut bilde av mitt barn på kommunens hjemmeside og i sosiale medier/Lea go ortnegis ahte kulturskuvla bidjá mu máná gova suohkana neahttasiidui ja sosiála mediaide
Er det noe vi bør vite. F.eks erfaring med instrument, allergier, behov for særskilt tilrettelegging etc./Lea go mihkkige maid mii berreleimmet diehtit, omd. jus mánná lea ovdal čuojahan makkárge čuojanasa, allergiijaid birra, erenomáš heivehandárbbu jna.
Jeg bekrefter å ha lest og forstått/Duođastan ahte lean lohkan ja ipmirdan:*

Påmelding er bindende og er gjeldende til utmeldingsskjema er sendt inn. Plass i kulturskolen bekreftes per e-post eller telefon.

Dieđiheapmi čatnasa, gusto gitta dássážii go eretcealkunskovvi lea sáddejuvvon sisa. Kulturskuvlasadji duođaštuvvo e-boasta dahje telefovdna bokte.

Semesteravgift: 842 kr.

Lohkanbadjedivat: 842 ru.

Voksenkurs krever ikke semesteravgift.

Rávesolbmuidoahpahusas ii gáibiduvvo lohkanbadjedivat

Søskenmoderasjon (eller ved flere tilbud): 504 kr.

Hálbbiduvvon go leat eanet mánát seammá bearrašis (dahje jus váldá oasi eanet fálaldagaide): 504 ru.

Det er mulig med en prøveperiode på to økter uten å måtte betale.

Lea vejolaš geahččalit fálaldaga guokte háve ovdal go máksá.

Lyd- og lysworkshop: betaling blir i henhold til varighet på kurset.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 28. september 2021
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk