Her er en oversikt over hva du kan bygge og de viktigste hensynene du må ta:

Levegg

Hvis leveggen ligger minimum 1,0 m fra grensen til naboen, trenger du ikke søke om å sette den opp hvis den

 • er inntil 10,0 m lang
 • ikke på noe sted er over 1,8 m

Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1,0 meter eller i selve grensen, slipper du å søke hvis veggen

 • er inntil 5,0 m lang
 • ikke på noe sted er over 1,8 m

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

Antenner

Du trenger ikke søke om å sette opp

 • antennesystem med høyde på inntil 5,0 m
 • parabolantenne med diameter på inntil 1,2 m
 • panelantenne plassert på en vegg med høyde på inntil 2,0 m

Hvis du monterer flere antenner på flere separate festeanordninger, blir det sett på som flere antennesystemer, så da må du søke.

Viktig: Du må ikke plassere antennen slik at den er en fare for personsikkerheten, i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven.

Mindre støttemur

Forstøtningsmur som ligger minst 1,0 meter fra nabogrensen, kan være inntil 1,0 m høy uten at du må søke. Ligger den minst 4, 0 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,5 meter. Muren må ikke hindre sikten mot veien.

Mindre fylling eller planering av terreng

Mindre fyllinger og planering av terreng kan du bare sette i gang med, så lenge du følger kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift. Forutsetningen er at høydeforskjellen i forhold til det opprinnelige terrenget er inntil

 • 3 m i spredtbygd strøk
 • 1,5 m i tettbygd strøk
 • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse

Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrensen.

Hva som anses som "mindre", avhenger blant annet av innvirkningen på omgivelsene.

Veier og biloppstillingsplasser

Interne veier og biloppstillingsplasser som ligger minimum 1,0 meter fra grensen til naboen krever ingen søknad.

Med intern vei menes adkomstvei til eiendommen eller vei mellom forskjellige bygg på eiendommen.

Gjerder godkjent etter reindriftsloven

Permanente gjerder og anlegg som er behandlet og godkjent etter reindriftsloven, kan du sette opp uten å søke.

Midlertidige gjerder og anlegg som ikke skal stå lenger enn 2 måneder krever heller ikke noen søknad.

Reparasjoner

Du trenger ikke søke om å få reparere bygningstekniske installasjoner som for eksempel

 • ventilasjonsanlegg
 • vann- og avløpsinstallasjoner
 • brannvarslingsanlegg
 • heis

Med reparasjon menes arbeid som er nødvendig for at installasjonen kan fungere som før.