Barn i sorg og krise er en beredskapsplan for Kåfjordskolene. Den er en del av den totale beredskapsplanen i Kåfjord kommune og tar for seg ulike rutiner ved kriser.

Planen finner du her