Det fins mange ulike hjelpemidler til bruk i hjemmene. Kommunen har selv et lite lager med de vanligste artiklene som kan lånes ut for kortere eller lengre tid, som krykker, toalettforhøyer, seng m.m.

Alt annet kan bestilles fra hjelpemiddelsentralen i NAV. Kontaktinformasjon finner du her.

Kontaktperson for Hjelpemiddelsentralen i Kåfjord kommune er

Bjørg Lode Hanssen 
tlf 481 17113 onsdager
e-post: bjorg.lode.hansen@kafjord.kommune.no.