Mariell Karlsen Myrseth har 50% stilling som ergoterapeut i Kåfjord kommune
Hun har kontor i 2.etasje på Kåfjord Helsetun, med inngang i samme fløy som helsestasjon og psykolog.
Kontordager varierer fra uke til uke på grunn av turnusjobb, men hun er å treffe på de fleste onsdager.