Vi lager en oversikt over ledige tomter i området Langnes, Trollvik, Perteng, Birtavarrre og Kåfjorddalen. Ta kontakt om du har ledige tomter eller ønsker å kjøpe.