pexels-pixabay-256657.jpgAv og til har vi som innbyggere eller ansatte mistanker eller magefølelser rundt barn og unges situasjon. Kanskje har du en gang fått en følelse av at barnet til naboen har endret adferd på kort tid? Kanskje ser du at en gutt i barnehagen alltid ser ut til å leke alene? Kanskje merker du at jenta i klassen til ditt barn ofte har på seg for lite klær og ser ut til å fryse? I et lite samfunn som Kåfjord kan det være vanskelig å si fra om slike situasjoner. Hvem skal jeg si fra til? Hva skal jeg si? Hvilke konsekvenser har det for meg?

I BTI Kåfjord legger vi ikke opp til en "angiver-kultur", men en "barnets beste-kultur". Gjennom BTI ønsker vi at dyktige fagarbeidere i kommunen skal hjelpe flere utsatte barn og unge, og det er her slagordet kommer inn. For å kunne hjelpe må man våge å se og våge å handle, selv om man kanskje kan ta feil eller misforstå situasjonen. Argumentet for å handle på sin magefølelse kan nemlig også være å avdekke at man tok feil, for hva er vel bedre enn det? Om man tok feil stemte ikke antagelsene om at barnet var i en vanskelig situasjon, og man har dermed bidratt til å avdekke dette. Om man hadde rett angående sine antagelser vil målet alltid være å bedre situasjonen til barnet, og det ønsker man blant annet å gjøre gjennom BTI Kåfjord.

Hva kan du gjøre?

Om du som innbygger blir bekymret for et barn eller en ungdom kan du for eksempel ta kontakt med barnets kontaktlærer, rektor på skolen, barnehagestyrer, helsestasjon eller andre ledere i kommunen. Du kan også rådføre deg med barnevernet anonymt og vil da få veiledning på om du bør melde saken inn eller ikke. På lenken under kan du lese mer om prosessene rundt å melde til barnevernet, inkludert dine rettigheter, fremgangsmåte og lignende; Klikk her

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller barneverntjenesten (kl 08.00 til 15.30): 77 71 92 60 / Nord-Troms barnevernvakt (kl 15.30 til 08.00): 41 70 61 40