Mål for prosjektet

KåfjordMeta Online er en digital møteplass for datakultur, e-sport og andre fritidsinteresser.

Geografiske forhold vanskeliggjør møter mellom ungdom og ungdomsgrupper her i kommunen. Den digitale møteplassen skrider over disse utfordringene da tilbudet er nettbasert og derfor tilgjengelig uavhengig av hvor du bor i Kåfjord. Det overordnede målet med prosjektet er å skape en sosial plattform som motvirker ensomhet og utenforskap, skaper relasjoner på tvers av bygdene og samler ungdom med felles interesser. 

Får å realisere dette ønsker vi en stor grad av medvirkning slik at ungdommen til enhver tid opplever tilbudene som tilgjengelige og relevante. Vi er også alltid åpne for innspill om hvordan vi kan utvikle oss.

Om møteplassen

Akkurat som en tradisjonell fritidsklubb er online-varianten bygd opp med forskjellige rom hvor ungdom kan møtes for å snakke sammen, game, høre på musikk, se film og delta på andre kreative aktiviteter. Gjennom møteplassen arrangeres det også jevnlige turneringer, konkurranser, workshops og kurs. Her er det enkelt å treffe venner, delta på aktiviteter sammen og skape nye relasjoner.

En gruppe engasjerte ungdomsmoderatorer er med å administrere møteplassen, hjelpe medlemmer, invitere nye ungdommer og påse at alle har gode opplevelser der inne.

Personvern

Vi ønsker at møteplassen skal stimulere for sosial deltakelse og sosial vekst, og samtidig være en trygg, åpen og inkluderende arena for vår ungdom. Serveren er derfor lukket og gjøres tilgjengelig for ungdom som søker om registrering.

Opplysningene om hvem som er medlemmer er kun tilgjengelig for ansatte i prosjektet og respektive medlemmers foresatte, og vil ikke bli brukt til andre formål enn å administrere medlemmer i KåfjordMeta Online. Dersom noen ikke lengre vil være medlem kan man be om at sine personopplysninger blir slettet fra medlemslisten.