Sykehjemmet ved Kåfjord Helsetun i Birtavarre har 26 plasser fordelt på 3 pleieavdelinger. 2 avdelinger er for brukere på langtidsopphold samt korttids- og avlastningsopphold. I tillegg har vi ved sykehjemmet en tredje avdeling for personer med demens.  

Vi har tilgjengelig kompetanse- og innovasjonsmidler til bruk i kompetanseheving på følgende områder.

  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Demensomsorgens ABC
  • Psykisk helsearbeid
  • Rusarbeid

Søknadsskjema for pleie og omsorgstjenester finner du her.

Satsene for langtids og korttidsopphold finner du her