Tjenesten er lokalisert på Kåfjord Helsetun i Birtavarre, og gir hovedsaklig tilbud om helsehjelp gjennom samtaler, oppfølging i forhold til medisinering, og bidrar i behandlingsopplegg i samråd med lege og andre instanser. Det foretas hjemmebesøk / samtaler hjemme hos brukerne. Det jobbes også forebyggende i samarbeid med blant annet helsestasjon, skole og med tjenester i andre kommuner. Dagtilbudet Oasen er også lokalisert på Kåfjord Helsetun. På torsdager arrangeres det turdager som er et lavterskeltilbud.

Dagtilbud og aktivitetssenter på helsetunet supplerer tilbudet innen tjenesten

Støttekontakter innen tjenesten bidrar til en lettere hverdag, og samarbeider med DPS Nordreisa, samt andre instanser for å gi et god tilbud innen området

Søknadsskjema helsetjenester finner du her.

Ansatte i Rus- og psykiatritjenesten:

  • Inghild Blomstereng, Psykiatrisk sykepleier 100%
  • Karen Inger Marit Baal, Miljøveileder 100%
  • Are Karlsen, Miljøterapeut 100%
  • Anne Nordgaard Salamonsen, Boveileder 100%
  • Kurt Ivar Johnsen, Friluftsveileder 100%

 

Ansatte i Aktiv Omsorg / dagtilbud:

  • Fridhild Jakobsen, koordinator 100%
  • Inger Vangen, miljøarbeider 100%
  • Ken Stian Larsen, støttekontakt 80%

 

Henvendelser gjøres til telefon 777 19300 eller på mail: 

inghild.blomstereng@kafjord.kommune.no

karen.baal@kafjord.kommune.no

are.karlsen@kafjord.kommune.no

anne.salamonsen@kafjord.kommune.no

kurt.ivar.johnsen@kafjord.kommune.no

fridhild.jakobsen@kafjord.kommune.no

inger.vangen@kafjord.kommune.no

ken.stian.larsen@kafjord.kommune.no                                                                                                                                                                                                                         

OBS! Ikke oppgi pasientopplysninger ved henvendelser på mail.