Goržži mánáidgárdi er en kommunal samisk barnehage, med to avdelinger. RIEBANGÁRDI og MIESSI, som ligger i Kjerringdalsveien 238. Barnehagen gir et samiskspråklig tilbud i samsvar med kommunens retningslinjer, og arbeider systematisk med å styrke samiskkompetanse i personalet, med mål om å bli en samiskspråklig barnehage i et revitaliseringsområde med fokus på sjøsamisk kulturarv. Barnehagen har en egen samisk ressursperson i 100% prosjektstilling som støtter opp under språkinnlæringen i barnehagen. Barnehagens egen temaplan inkluderer det samiske innholdet for året og endres for hvert barnehageår, og godkjennes som årsplanen av barnehagens Samarbeidsutvalg. 

Barnehagen ligger i hjertet av bygda, med nærhet til skolen, lysløypa, kunstgressbanene, akebakke, Nordlige folk senter som huser museum, kulturscene, bibliotek, et sjøsamisk kjøkken og giellasiida m.m. Vi har Riddu Riđđu festivalen med sine lokaliteter som vårt nærmeste turområde, der det finnes mange eksempler på ulike byggeteknikker fra hele verden. Barnehagen har en natursti med gapahuk, en lavvo i uteområdet, og en grillhytte i umiddelbar nærhet.

Barnehagen har fokus på fysisk aktivitet ute, turer i skog og mark, samt lokale håndarbeids- og mattradisjoner. Vi serverer to varmmåltider i uken, ved hjelp av egen kjøkkenassistent i 40%, og følger statens ernæringsråd for sunn mat i barnehagen, samtidig som vi satser på å bruke fisk som proteinkilde i et av måltidene i uken. I tillegg serverer barnehagen frukt og grønnsaker til alle måltid og legger tilrette for et variert sunt kosthold for alle barn. Sunne vaner starter tidlig! 

Barnehagen sitt satsningsområde i år er Inkluderende miljø for lek, læring og danning i samarbeid med UiT. Gjennom satsningen jobber vi med fokus på språklig- og sosial kompetanse. Å tilegne seg muntlig språk krever mye øvelse og et godt språkmiljø, vi har både tegn- til- tale og PCS- symboler som en del av vårt språkmiljø, i tillegg til samisk og ulik støtte for morsmålsopplæring. Vi bruker aktivt høytlesning som en del av vårt arbeid i språkopplæringen. Sosial kompetanse handler om å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner og vi bruker historier, undrer og reflekterer sammen med barna om hvordan man skal være med hverandre.