Kåfjord kommune sin BTI Handlingsveileder finner du her (klikkbar lenke)

Veilederen er delt inn i fire nivåer, med tilhørende trinn:

Nivå 0: Definer bekymringen for et barn. Del bekymringen med nærmeste leder, før du eventuelt deler den med foresatte/barnet.

Nivå 1: Jobb sammen med foresatte og barn for å finne en løsning. Her blir det i utgangspunktet jobbet innen en enkelt tjeneste/avdeling.

Nivå 2: Jobb i tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester, foresatte og barn for å løse utfordringen.

Nivå 3: Jobb i tverrfaglig samarbeid mellom ulike kommunale tjenester, foresatte/barn og henviste tjenester for å løse utfordringen.