Barnehagen har et stort og variert uteområde og et nærmiljø som gir oss mange muligheter. Vi benytter skogen, fjæra og området rundt barnehagen til pedagogisk arbeid, fysiske aktiviteter og lek.

Satsingsområdene til barnehagen er   
  • barns språkutvikling
  • overgang barnehage-skole
  • de minste barna
  • antall, rom og form 
Årsplanen er bygd opp etter disse områdene.
Birtavarre barnehage skal som de andre barnehagene i Kåfjord også være formidlere av den lokale kulturen, som i Kåfjord bygger på norsk, samisk, kvensk og finsk språk- og kulturarv.  
Ift årsplanen jobber vi med alle rammeplanens fagområder knyttet til hver måned som tema. Dette gjør at vi sikrer at barnehagen ser fagområdene i sammenheng og at alle fagområdene blir en gjennomgående del av barnehagens innhold. 
 
I tillegg har vi varmlunsj to dager i uka, og serverer grønnsaker/frukt til alle måltid.

Avdeling Spurven

Telefon Spurven:  90093965
Pedagogisk leder: Jannike Toft Benjaminsen

Avdeling Revehiet

Telefon Revehiet: 48896361
Pedagogisk ledere: Maja Lindvall 
Maja.lindvall@kafjord.kommune.no