SMISO er et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og det vi tilbyr er det ikke mulig i mange kommuner å tilby. Sentret er et lavterskel tilbud, uten ventetid, og det er gratis å benytte seg av tilbudene våre for å få hjelp til å bearbeide seksuelle overgrep. Bidragskommuner får tilbud om vårt kvalitetssikrede og tilpassete undervisningsopplegg for 6. trinn, inkludert veiledning og opplæring for personalet. De vil i tillegg kunne tilby undervisning om Hjertesamling. Det er et prosjekt for barnehagebarn, for å kunne gi dem språk og verktøy til å fortelle.

I løpet av ett år er det mange som besøker sentret, og som benytter seg av tilbudene. Behovene til den enkelte varierer, og gjennom å tilby forskjellige aktiviteter i løpet av året håper vi at de fleste skal finne noe de har lyst til å delta på. SMISO er fleksible, og vi strekker oss langt for å gjøre sin del for at vår gjest skal bli møtt på sine behov (De har valgt å benytte begrepet gjest for de som benytter seg av deres tilbud). De opplever utstrakt etterspørsel etter vår kompetanse fra hjelpeapparatet, både for å lære mer om hva seksuelle overgrep handler om, men ikke minst om hvordan man kan se og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep.

Her er linken til deres hjemmeside; www.smiso.no og følg de gjerne på facebook; smisotroms