Kåfjord kommune har regulerte områder til næringsformål i alle kommunedelene. Ved større bedriftsetablering, kan det være mulig å få omregulert andre områder til slike formål.

 
Ta kontakt med byggesaksbehandler (eller næringskonsulent) for ytterligere informasjon, eller for å få svar på spørsmål om næringsarealer.