Helse og omsorgstjenesten i Kåfjord kommunes betingelser for bevilgninger er vedtatt. Betingelsene viser kommunens innbyggere hva salgs tjenester man har, og hvilke krav som stilles til brukerne for å få disse. Kriteriene finner du her