Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
14. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni søker kommunedirektør

Søknadsfrist 20.august 2024. Søk her. Vi søker kommunedirektør Kåfjord kommune ønsker en ny ko... les mer

Kultur og fritid

Kåfjord kommune er kjent som kulturkommunen i Troms og kåfjordkulturen er preget av møtet mellom norsk, kvensk og samisk språk og kultur.
Vi ønsker fortsatt å ha status som kulturkommune, og har derfor fokus på utvikling av lokal kultur, og formidling av denne videre til den oppvoksende generasjon. Spåkenes kystfort i Djupvik er et av områdene som satses på.
Barn og unge har vært et satsningsområde innenfor kultur og fritid, og Kåfjord er en av få kommuner i Troms som har hatt et fungerende ungdomsråd uavbrutt siden 1995. Ungdommene har fått stor innflytelse gjennom medbestemmelsesordninger som og er politisk vedtatt i kommunestyret.
 
I 2011 ble Kåfjord årets barne- og ungdomskommune.
 
Det er stor aktivitet innenfor mange aktive lag, foreninger og organisasjoner som fremmer kultur, idrett og fritidsaktiviteter for barn, unge, voksne og eldre.
Kommunen har egne retningslinjer for søknader om forskjellige støtteordninger som er tilknyttet kulturområdet, herunder kultur- og rusforebyggende midler. Annet hvert år deles det ut Kulturpris- og Frivillighetspris.
 
Kulturkonsulent
Kulturkonsulenten skal være en pådriver og iverksetter for kulturtiltak i kommunen, i samarbeid med lag og foreninger, andre avdelinger og ellers øvrige samarbeidspartnere, både i og utenfor kommunen. Ansvarsområdet innbefatter saksbehandling innenfor kultur, ungdomsråd, barnas kommunestyre, ungdomsklubbene og kontaktperson på ”Sjumilssteget” gjennom Fylkesmannen i Troms. Forvaltning og veiledning knytta til ulike kommunale tilskuddsordninger innenfor kultur, ungdom, idrett og anlegg. Samt følge opp politiske vedtak innenfor saksområdet. Barnerepresentant i henhold til Rikspolitiske retningslinjer i plan- og bygningsloven er tilknytta stillingen.
 
Kontaktinformasjon
Mikaela Reinikainen, Kulturkonsulent , Drift- og utviklingsavdelingen
Tlf. 77 71 92 52
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til postmottak@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Tilskuddsordninger
Kåfjord kommune deler årlig ut kulturmidler. Kriteriene skal gjennomgås i løpet av 2014. Eventuelle endringer vil annonseres.
Ungdomsrådet deler ut rusforebyggende midler etter søknader.
Hvert annet år deles kulturprisen på kr 5.000,-. Annet hvert året er det Frivillighetsprisen som deles ut, denne er og på kr 5.000,-, men må tas ut på et av husflidslagene i kommunen. Kriterier for denne prisen vil muligens endres på i løpet av 2014.
Alle ordningene om støtte og prisutdelinger er avhengig av budsjettdekninger.

Aktuelt

Informasjon om aktiv sommer

Aktiv sommer aktiviteter 2024

Tromsøtur 25.6. - Fra kl. 07.30 se bussavganger ! Frisbeegolf 26.6. Kl. 15.00 i Olderdalen Paintball i Skibotn 27.6. - Fra kl. 14.30 se bussavga...
Informasjon om Tromsøtur

Aktiv Sommer

Ungdommer i 7 kl. og opp til 18 år. Kom å bli med på felles Tromsø tur! Vi skal besøke på Tromsø sport- og eventsenter. Og mat bli det på Yonas Pizza ...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk