Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
25. november:

Vintervedlikehold vinteren 2022/2023

Kommunen minner alle innbyggere om det ikke er tillatt å hensette biler, utstyr mv på offentlig veia... loga eanet

Helse og omsorg

Helse og omsorgsektoren er den desidert største sektoren i Kåfjord kommune målt i både antall ansatte og i kostnader. Det er også innenfor denne sektoren at en forventer størst vekst i antallet brukere i årene som kommer.

Sektorens samlede tjenestetilbud baserer seg på et overordnet mål, formulert slik:

Innbyggerne i Kåfjord skal ha mulighet til størst mulig grad av egenmestring som gir trygghet og god livskvalitet.

Til+helse+og+omsorg+fri+bruk+for+alle.jpg

Målformuleringen forstås slik at det i all behandling og pleie skal vektlegges at brukerne deltar så langt det er mulig og selv tar ansvar for egen utvikling. Egenmestring er viktig for å kunne opprettholde livskvaliteten. Innbyggerne skal ha trygghet for liv og helse når de trenger det. Spesielt skal brukere og pårørende være trygg på at de får den helsehjelpen og omsorgen de har behov for når de selv ikke kan bidra.

Kommunalsjef Helse og omsorg

Trond Skotvold
Tlf. 77 71 92 11
Trond.Skotvold@kafjord.kommune.no

Aktuelt

Illustrasjonsbilde informasjon

Problemer med bruk av HelseNorge

Legetjenesten har fått tilbakemelding fra enkelte innbyggere at de ikke får benyttet seg av funksjoner på HelseNorge i kontakt med oss i Legetjenesten...
Illustrasjonsbilde informasjon

KORONAVAKSINERING

Det er nå åpnet opp for at alle fra 18 år og opp hvis de selv ønsker kan ta den 4. dosen med koronavaksine.  Det er satt opp timer på REMIN den 1 d...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk