Kåfjord kommune har nå liggende på lager flere doser vaksine enn vi har mennesker som har meldt seg opp til vaksinering.

Det viktigste vi gjør nå når samfunnet åpnes mer opp, er å vaksinere seg for å forebygge alvorlig forløp av virussykdommen.

 

Vi oppfordrer alle som ennå ikke har meldt seg til vaksinering i alle aldre over 16 år å melde seg på til vaksine.

Digitalt: https://timebestilling.remin.no

Eller ring vaksinetelefonen for time: 904 02 086

Kåfjord kommune er pliktig å tilby vaksine til alle som over tid oppholder seg i kommunen. Vi oppfordrer derfor også sterkt alle arbeidsgivere i Kåfjord med utenlandsk arbeidskraft å forsøke å informere deres arbeidere om vaksinetilbudet hos oss.

På denne nettsiden finner du FHIs informasjon om vaksinen oversatt til mange ulike språk.

Vi blir svært takknemlig om du som arbeidsgiver kan dele denne info med dine arbeidere og evt også gi de telefonnummer til vaksinetelefonen, slik at vi også får vaksinert disse. Utover deg som arbeidsgiver har vi ellers ingen oversikt over hvem disse er eller hvordan vi får tak i disse.

Vaksine til barn mellom 12-15 år

Vaksinen er nå godkjent til bruk hos barn helt ned til 12 år.

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det er likevel noen sykdommer som kan gi høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, og disse anbefales nå vaksine.

Dette gjelder først og fremst barn og ungdommer med alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte sykdommer.

Dette gjelder også barn med følgende underliggende sykdom:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Blod eller lymfekreft siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Andre tilstander med særlig høy risiko kan også vurderes individuelt, men dette gjøres av barnelege.

Har du barn i denne aldersgruppen med oppgitte sykdommer, ta kontakt med fastlegen for avklaring av vaksine til dette barnet.

Tredje vaksinedose til immunsvekkede

Det er nå bekreftet at immunsvekkede vil få tilbud om tredje dose vaksine ila høsten. Myndighetene jobber nå med å få ut faglig info om hvem dette gjelder etc, vi kommer nærmere tilbake med info om dette når mer info foreligger.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                                               

Kommuneoverlege i Kåfjord kommune