Velkommen til 

Manndalen skole/

Olmmáivákki skuvla/Olmanvankan koulu! 

Manndalen skole ligger midt i bygda Manndalen (kvensk: Olmavankka, nordsamisk: Olmmáivággi) som er i Kåfjord kommune i Troms. Bygda har omtrent 900 innbyggere. 

Skolens beliggenhet gir mange muligheter. I umiddelbar nærhet kan du oppsøke skog, fjell, elv og anlegg som kunstgressbane,ballbinge, sykkelløype, lysløype og akebakke. Områdene benyttes flittig i undervisning og lek. Rett ved skolen finner du  Senter for Nordlige Folk med skolebibliotek, samisk språksenter og samtidsmuseum samt Goržži Mánáidgárdi - Fossen barnehage med norsk - og samiskavdeling som skolen har samarbeid med.  

Kåfjord kommune er en samisk språkforvaltningskommune, og skolen følger samisk læreplan. 

Manndalen skole kjent for sin årlige leirskole hvor alle elever, ansatte, mange foreldre og barnhagens førskolegruppe deltar. Leirskolen rullerer mellom temaene fjell, skog og hav.

Skoleåret 2021-2022 er det 77 elever fordelt på barne- og ungdomstrinn. Skolefritidsordningen er en del av skolebygningen og er et populært tilbud.
 
Kontaktinformasjon: 
 
Bård Gunnar Hansen, rektor
Telefon: 77 71 94 00 / 77 71 94 01
E-post: bard.hansen@kafjord.kommune.no
 
Marina Olsen, undervisningsinspektør
Telefon: 7771 94 03
E-post:  marina.olsen@kafjord.kommune.no

Astrid Solhaug, Sekretær
Telefon: 77 71 94 00
E-post: astrid.solhaug@kafjord.kommune.no

Felles e-post: manndalen.skole@kafjord.kommune.no

Besøksadresse:
Manndalen skole
Kjerringdalsveien 232
9144 Samuelsberg

Fakturaadresse:
Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen