Kontaktinformasjon

Karin Karlsen, Drift og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 53 / 412 19 854
E-post: karin.karlsen@kafjord.kommune.no
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Kontaktperson for Løkvoll fiskerihavn:
Ansgar Hansen
Telefon: 
952 21 750
 
Kontaktperson for Djupvik fiskerihavn:
Torgeir Kristiansen
Telefon: 932 07 122