Økonomisk sosialhjelp er en midlerdidig stønad som kan gies til de som ikke har andre muligheter til å dekke sine nødvendige utgifter. Sosialhjelp skal først og fremst dekke nødvendige bo- og leveutgifter og på den måten sikre en nøktern og rimelig levestandard. Dette omtales vanligvis som livsoppoldsutgifter.

Før vi kan innvilge det økonomisk sosialhjelp, må vi avklare om du har andre muligheter til å forsørge deg selv, som for eksempel gjennom arbeid, trygd, arv eller bankinskudd.

SLIK SØKER DU:

For å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på "DIN SIDE" på nettstedet nav.no. Til innloggingen må du bruke BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Hvis du ikke kan søke digitalt, kan du fortsatt benytte papissøknad som tidligere. Papirsøknad finner du ved å trykke her. Som vedlegg til papirsøknaden må du også vedlegge en fullmakt. Fullmakten finner du ved å trykke her. NB! Husk å underskrive både søknaden og fullmakten før du sender de til denne adressen: NAV Gáivuotna-Kåfjord, Øverveien 2, 9146 Olderdalen. Utefor kommunehuset, ved hovedinngangen, finnes det også en postkasse hvor du kan legge post til NAV.

Her finner du mer informasjon om økonomisk sosialhjelp og digital søknad: https://www.nav.no/sosialhjelp/

Dersom du har spørsmål vedrørende økonomisk sosialhjelp eller andre spørsmål, kan du kontakte oss digitalt: www.nav.no/kontakt oss, eller ved å ringe oss på følgende tlf nummer:

55 55 33 33 

 

Med hilsen:

NAV Gáivuotna-Kåfjord