På grunn av svært stor arbeidsmengde i høst, har dessverre mange oppdrag hatt noe ventetid. Kommunen og kontraktør har avtalt at reparasjon av mørke veilysstrekk påbegynnes i uke 45. Den videre vedlikeholdsplanen fortsetter utover vinteren i henhold til kontrakten.

I høst og vinter har vi prioritert å få lys i mørke veilysstrekk, vi har også byttet ut de gamle styringsskapene til nye styringsskap med astrour og fått disse tilkoblet.

Kommunen skal ut på en ny veilysbefaring snarest for å registrere alle mørke veilyspunkt i kommunen, som vi igjen sender videre til kontraktør som begynner med pæreskift/reprasjoner på nyåret.

Kommunen beklager ulempene dette medfører, men håper på forståelse for dette.

For spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen på 77719268