Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
6. juni:

Arctic Race har i år 10 års jubileum

Vei og veilys

Kåfjord kommune har ca 38 km kommunale veier, herav ca 6 km grusvei.

Vintervedlikeholdet utføres av eksterne entreprenører, sommervedlikeholdet av kommunens egne ansatte eller entreprenører etter anbudsrunder.
Videre har kommunen veilys på nesten samtlige kommunale veier, i tillegg til langs fylkes- og riksveier/europaveier. I alt over 1400 lyspunkt.

Vil du søke om tiltak langs vegen - eller få mer informasjon om, avkjørsel, skilting, reklame, parkeringsplass osv. kan du klikke her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien

Med vedlikehold vei/veilys forstås sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier og plasser, vedlikehold veilys, krattrydding, grusing/salting, mindre prosjekter.
For søknad om gravetillatelse/gravemeldingsskjema, ta kontakt med Drift- og utviklingsavdelingen.
 
Ingeniør VVA
Ingeniør VVA skal ivareta kommunens kommunaltekniske anlegg, herunder vei/veilys, vann og avløp og øvrig kommunalteknisk drift.
Saksbehandling, kommunale avgifter og møtesekretær for hovedutvalg for drift. Nærmeste overordnede til uteseksjonen og renholdere.

Stine Pedersen, VVA ingeniør
Tlf. 77 71 92 68 / 918 82 567
stine.pedersen@kafjord.kommune.no
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Aktuelle linker:
 
Kåfjorddalen om vinteren

Aktuelt

Illustrasjonsbilde informasjon

Skade på veilys Øverveien, Olderdalen

På grunn av skade på veilys vil deler av anlegget  Øverveien (fra Rådhuset - E6) være ute av drift inntil videre. Reparasjon er bestilt.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk