Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjema

Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom/fødsel mm.. Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn, og alle oppfordres til å søke elektronisk.
Skjema: Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.
 

Søknaden sendes til

postmottak@kafjord.kommune.no

eller

Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen

Kontaktinformasjon

Saksbehandler Ina Engvoll, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 04
Epost: ina.engvoll@kafjord.kommune.no