PU-tjenesten har fire omsorgsboliger i nybygg i Birtavarre øremerket Psykisk utviklingshemmede. Disse er eid av Ungbo A/S, mens tildeling gis fra PU-tjenesten.

PU-tjenesten kan du nå ved å ringe konstituert leder for PU-tjenesten: