Voksenopplæring illustrasjonVoksenopplæringa tar inn elever, etter skriftlig søknad, fortløpende gjennom hele skoleåret. Hvis du har et opplæringsbehov er du velkommen til å fylle ut søknad og levere det til kommunen. Søkere er også velkommen til å ta kontakt med skolen via faglig leder.
 
 

Opplæringstilbudet vårt er for tiden:

• Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere med rett til introprogram
• Norskopplæring for arbeidsinnvandrere
• Grunnskoleopplæring for voksne

Undervisning foregår på dagtid alle hverdager. Arbeidsinnvandrere som ikke har rett til introduksjonsprogram må betale timer og bøker selv. Pris for tiden er 50.- kroner per time oppmøte. Pris på bøker varierer. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til betaling.

 
 

Kontaktinformasjon

Rita S. Mathisen, faglig leder Voksenopplæringen
Telefon: 77 71 93 88
E-post: rita.mathisen@kafjord.kommune.no
Postadresse: Gàivuona Ràvesolbuidohpahus/Kåfjord voksenopplæring, Gàivuona suohkan/Kåfjord kommune/Kaivuonon komuuni, boks 74, 9148 Olderdalen

Lærere:
Rita S. Mathisen, Arve Keilen og Ragnhild Selle Rundberg.

Skjema for søknad om permisjon fra undervisningen

Tabell over krav om opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap for ulike grupper