Voksenopplæringa tar inn elever, etter skriftlig søknad, fortløpende gjennom hele skoleåret. Hvis du har et opplæringsbehov er du velkommen til å fylle ut søknad og levere det til kommunen. Søkere er også velkommen til å ta kontakt med skolen via faglig leder.
 
 

Opplæringstilbudet vårt er for tiden:

  • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere med rett til introprogram
  • Norskopplæring for arbeidsinnvandrere
  • Grunnskoleopplæring for voksne

Undervisning foregår på dagtid alle hverdager. Arbeidsinnvandrere som ikke har rett til introduksjonsprogram må betale timer og bøker selv. Pris for tiden er 50.- kroner per time oppmøte. Pris på bøker varierer. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til betaling.