I dette arbeidet bruker språksenteret mange forskjellige innfallsvinkler, visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og ved å skape samisk språklige arenaer. Samisk språksenter jobber med innsamling og formidling av lokale samiske temaer og materiale, videre er senteret en støtte for folk som har interesse for samisk språk og kultur.

Logo Giella siida
Hovedoppgaver
  • styrker bruken av og interessen for samisk språk i barnehage, skole og befolkningen generelt
  • oversetter for Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune og en del andre institusjoner, foreninger og lag
  • utvikler undervisningsmateriell som også publiseres på nett
  • tilby samiskopplæring til kommuneansatte og andre voksne
  • arrangerer seminarer og kortvarige kurs for kommuneansatte og andre etter behov.
  • prosjektarbeid
Kontaktinformasjon:
Karin Mannela (Leder) /Siri Janne Koht / Hans-Erling Pettersen/ Ellen Inga Varsi
Telefon: 77 71 93 80 / 77 71 93 81/ 77 71 93 82
E-post:
karin.mannela@kafjord.kommune.no / siri.janne.koht@kafjord.kommune.no / hans.erling.pettersen@kafjord.kommune.no/ ellevarsi@outlook.com
 
Besøksadresse:
Giellasiida- Samisk språksenter
Senter for Nordlige Folk
9144 Samuelsberg
Lyngenkofte herre nakke Foto JKN Fri bruk for alle.jpg