I dette arbeidet bruker språksenteret mange forskjellige innfallsvinkler, visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og ved å skape samisk språklige arenaer. Samisk språksenter jobber med innsamling og formidling av lokale samiske temaer og materiale, videre er senteret en støtte for folk som har interesse for samisk språk og kultur.

 
Hovedoppgaver
  • Styrke bruken av og interessen for samisk språk i barnehage, skole og befolkningen generelt
  • Oversette for Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune og en del andre institusjoner, foreninger og lag
  • Utvikle undervisningsmateriell som også publiseres på nett
  • Tilby samiskopplæring til kommuneansatte og andre voksne
  • Arrangere seminarer og kortvarige kurs for kommuneansatte og andre etter behov.
  • Prosjektarbeid