Om Ut i Nord:

Siden 2015 har Nord-Troms Friluftsråd tilrettelagt og presentert nye (og noen gamle) turforslag i hver av de fire medlemskommunene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Hver medlemskommune plukker årlig ut rundt 30 turer med ulik vanskelighetsgrad i sin kommune som sammen utgjør årets "utinord-turer". Dette er turer som er skiltet, merket, har postkasse på sitt toppunkt/ endested og som man kan registrere via friluftsrådets sider i etterkant. Registreringen gjøres i form av unike koder som ligger i postkassen på samtlige av årets Utinord-turer. Registreringsperioden går fra 15. mai til 31. oktober. Ler mer på: https://www.utinord.no/.

Turbilde Skardalen

Friluftsliv:

Kåfjord kommune rommer høye fjell, fjorder, daler, elver og spennende kulturlandskap. Kommunen er et godt utgangspunkt for å utøve mange former for ute- og friluftslivsaktiviteter. Nedenfor følger et utvalg spennende friluftslivsaktiviteter man kan gjøre i Kåfjord kommune:

Gå toppturer til fots og på ski

Prøve seg på utfordrende stisykkel-løyper, eksempelvis ned Sikksakk-veien fra Moskugàisa gruver (les mer om stisykling her: https://visit-lyngenfjord.com/no/sommer/sykkelferie-i-norge )

Sykle til foten av Finlands høyeste fjell, Halti, for så å bestige fjellet til fots (les mer om turen her: https://www.utinord.no/turar/204220 )

Padle med utsikt mot Lyngsalpene

Gå tur til den største offersteinen i Nord-Troms, Nissonašgállu, i det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet, Skardalen 

Gå på kulturhistoriske vandringer til Baalsrudhula, Spåkenes kystfort og Olderdalen