Søke, endre eller si opp barnehageplass

Barnehageplass ved kommunens barnehager
Søknader, endringer, oppsigelser mv. av barnehageplass sendes skriftlig.
Det finnes flere måter å gjøre dette på:
Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars, men det gis mulighet for å søke plass ellers i året.
Dersom man har andre spørsmål angående barnehageplass kontaktes saksbehandler Ann Karin Pedersen v/ Servicekontoret.

Satser - hva koster det

Barnehagesatsene økes og fastsettes slik fra 01.04.2021
Barnehagesatser:
  50 %             Inntil 20 t.                   1.386,-
  80 %             Inntil 32 t.                   2.235,-
100 %              over 33 t.                   2.773,-
 
Det gis søskenmoderasjon med 30% av tildelt plass for barn nummer to, og 50% for flere barn. (Se vedtekter §10)
 
Satsene for kost i barnehagene økes og  fastsettes slik fra 01.04.2021
  50% plass kr. 182,- pr. måned
  80% plass kr. 291,- pr. måned
100% plass kr. 364,- pr. måned

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:
Saksbehandler Ann Karin Pedersen, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 06

E-post: ann.karin.pedersen@kafjord.kommune.no

Vil du søke redusert foreldrebetaling