Personalhåndboka

Personalhåndbok  for ansatte i Kåfjord​
 
Her finner du informasjon om følgende::
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Arbeidstid
 • Endring og opphør
 • Ferie
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Lønn og godtgjøringer
 • Pensjon og forsikring
 • Permisjon
 • Personalutvikling
 • Sykefravær
 • Tilsetting
 • Velferdstiltak    

Web-basert innlogging på epost for ansatte

Kåfjord kommune har lagt om e-postsystemet. Du logger deg nå på her: www.office.com med din e-post (@kafjord.kommune.no) og ditt passord.