På politiets nettsider vil du nå finne informasjon om hvor du som ukrainsk borger som oppholder deg i Troms skal henvende deg, hvis du ønsker å søke om asyl.

Informasjonen finner du her: https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/

De aller fleste steder i landet må du kontakte politiet på forhånd for å avtale tidspunkt til registrering. Dette gjelder også i Troms politidistrikt. 

Telefonnummeret til Troms politidistrikt til slike henvendelser er: 77 79 60 00.