Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (skip, tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter Fylkesmannen.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Den avlegges elektronisk. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. Avlegger du prøven på papir, får du i tillegg 10 minutter til å ferdigstille oppgaven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.

Kunnskapsprøve kan avlegges på Servicekontoret. Ta kontakt for å avtale tid.

Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe:

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

For ambulerende bevilling / arrangementer bruk skjemaet for enkelt anledning/ambulerende.

Pris:

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 300,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding. Kr. 300,- pr. gang.