Det psykososiale kriseteamet i Kåfjord kommune bistår med psykososial støtte og hjelp til personer som opplever kriser av ulikt omfang og karakter.

Psykososialt kriseteam kontakter du via:

Tlf 116117 Legevaktsentralen. Denne vil sette deg over til legetjenesten og kommuneoverlegen.

Tlf 415 76 543 Akuttelefon legekontor (kun dagtid ukedager)

Les mer om Kåfjords psykososialt kriseteam her.