Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
29. november:

Vedrørende Nommedalen vannverk

Det private vannverket i Nommedalen frakobles i løpet av uke 48. les mer

Deling av eiendom

Oppmålingskontoret har bl.a følgende oppgaver:

 • Saksbehandling av delingssøknader etter plan- og bygningsloven
 • Forestå oppmålingsforretning etter matrikkelloven
 • Registrering i matrikkelen

Ved henvendelse til kontoret kan publikum få nødvendig hjelp og informasjon i saker om:      

 • Saksbehandling av delingssøknader
 • Fradeling av tomter - matrikkelbrev
 • Eiendommer gnr/bnr, hjemmelshavere, areal etc.
 • Grensepåvisninger og grensejusteringer
 • Festeavgifter
 • Konsesjonssøknader ved kjøp av tomter
 • Kart til bruk ved delingssøknader
 • Fastmerker

Søknad om deling av grunneiendom sendes til Kåfjord kommune, oppmålingskontoret på eget skjema. Du kan kontakte servicekontoret for å få disse tilsendt eller selv hente ut disse hos hhv. Statens kartverk og Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) . Du kan også finne informasjon om deling av eiendom på hjemmesiden til Statens kartverk

Blanketter fra dibk.no - link til - nettside -

Blanketter fra kartverket.no - link her

Aktuelle skjemaer og blanketter finner du også på vår hjemmeside under byggesak.

Søknadens innhold:

 • Registreringsnummer (gnr/bnr/ evt. festenr på avgivereiendommen)   
 • Kart som viser grenser for avgivereiendommen med avmerking av beliggenhet for den omsøkte fradelte parsell.
 • Arealets anvendelse
 • Naboforhold - eiere/festere
 • Rettigheter som berører forretningen
 • Underskrift av hjemmelshaver evt. fullmakt til andre som underskriver.

Vedlegg til søknaden:          

 • Gjenpart av nabovarsel
 • Evt. godkjennelse fra Statens vegvesen om avkjørsel
 •  Kart med inntegnet parsell som søkes fradelt.

Aktuelt

Illustrasjonsbilde informasjon

Vintervedlikehold vinteren 2022/2023

Kommunen minner alle innbyggere om det ikke er tillatt å hensette biler, utstyr mv på offentlig veiareal slik at dette blir til hinder for vintervedli...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk