Kommunepsykologen går ut av stillingen i Kåfjord kommune sommeren 2021. Derfor vil det fra og med 01.05.2021 settes et inntaksstopp hos kommunepsykologen, og det vil ikke tas imot nye henvenelser etter dette. Det arbeides i kommunen med å på nytt knytte til seg psykologkompetanse, men det er per i dag ikke sikkert når dette kommer til å være på plass.
 
Kommunepsykologen har som hovedoppgave å arbeide med psykisk helse hos barn og unge opp til 23 år og deres familier.
Psykologen kan kontaktes direkte og en behøver ikke henvisning.
Tilbudet er gratis.
 
Kommunepsykologens arbeidsområde
Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus. På individnivå kan en få helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd med å utvikle psykiske lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt kartlegging, rådgivning og kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i familien eller sammen med andre viktige medspillere. I tilfelle alvorlige psykiske lidelser som er i behov for spesialisert behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med en henvisning til eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 
Folkehelserettet arbeid vil blant annet innebære kurs og undervisning og deltakelse i kommunens planarbeid.
 
Tverrfaglig samarbeid
Kommunepsykologen har et mål om å jobbe tverrfaglig. Dette vil blant annet innebære at det i situasjoner hvor det sees hensiktsmessig blir etterspurt samtykke om å etablere samarbeid med for eksempel fastlege, helsesykepleier, barnevern, skole og barnehage.
 
Lokalisering
Kommunepsykologen har sitt kontor i andre etasje på helsetunet i Birtavarre, i samme gang som helsestasjonen. Det vil også etableres kontortid på alle skolene i Kåfjord, datoer og tidspunkt for dette kommer etter hvert.
 
Taushetsplikt
Kommunepsykologen har taushetsplikt.